Vertskapstjenester

Vertskapstjenester er en tjeneste som tilbys uteliv og horeca. Det vil si alle tjenester innen vakthold/service som ikke faller inn under en ren ordensvakttjenester.